Carta de serveis

Presentació

Som un servei que garanteix l’organització, la tutela, la descripció, la conservació, la classificació i la difusió de la documentació produïda i rebuda per l’Ajuntament de Castelldefels, a més d’altres fons de particulars, empreses o entitats del poble. També servim com a centre de recerca i consulta sobre la història del municipi de Castelldefels.

L’arxiu conserva documentació datada des del S.XVI, com el pergamí de 1588, fins l’actualitat. Aquests documents es troben en diferents formats : paper, forogràfic, vídeos, documentació gràfica o plànols, cartells, llibres, CD i d’altres que configuren el Patrimoni Documental de Castelldefels. Cal dir que una gran quantitat del fons documental municipal es troba digitalitzat o en vies de digitalitzar-se.

On som / Contactar

ARXIU MUNICIPAL

Activitat
Ajuntament

Adreça Plaça de l’Església, 1 (Ajuntament)  (Barri Centre)

Telèfon 936 651 150 (ext. 1021)
Fax 936 657 714

Pàgina Web https://arxiucastelldefels.org/ca/homecat/
Correu-e [email protected]

Horari
Dilluns, dimecres i divendres: de 9:00 a 14:30 hores// Dimarts i dijous: de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 18:30 hores

Responsable polític:

Maria Cristina Corona Guijarro

Tècnics responsables:

Antonio Moreno Baza

Juanjo Vas

 

Serveis que us oferim*

Entre els serveis que oferim cal destacar:

 • Assessorament a la ciutadania en les seves consultes
 • Organització de visites guiades a grups escolars
 • Suport a les recerques d’estudiants i investigadors
 • Difusió dels documents a través d’exposicions, xerrades, jornades de portes obertes i d’altres activitats
 • Obtenció de còpies de documents de l’Arxiu, en format paper i/o digital
 • Custòdia de documentació de fons patrimonials per  garantir-ne la  conservació i difusió

Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Compromisos

A què ens comprometem

 • A conservar en les millors condicions i a difondre els fons documentals custodiats en les sales de l’Arxiu Municipal.
 • A garantir l’accés a l’Arxiu Municipal de manera totalment lliure per a tothom.
 • A facilitar l’accés a la documentació en un termini màxim de 48 hores a totes les sol·licituds de consulta que s’adrecin a l’Arxiu per instància o electrònicament, en alguns casos de difícil accés a la documentació o durant l’estiu el termini s’ampliaria a màxim de 30 dies.
 • A garantir la transparència administrativa.
 • A vetllar per la protecció de les dades de caràcter personal contingudes a l’Arxiu Municipal.

Com mesurem els nostres compromisos

 • Nombre de consultes (internes i externes).
 • Nombre d’activitats organitzades per donar a conèixer el servei.
 • Nombre de documents que ingressen a l’Arxiu.
 • Volum de documentació descrita.
 • Nombre d’incidències.
 • Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o internes) i les accions de millora de qualitat i innovació conseqüents implantades al servei (anual)
 • Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al servei i les accions correctores conseqüents realitzades (anual)

   Indicadors Arxiu 2015

   Indicadors Arxiu 2016

   Indicadors Arxiu 2017

   Indicadors Arxiu 2018

   Indicadors Arxiu 2019

   Indicadors Arxiu 2020

 Indicadors Arxiu 2021

 Indicadors Arxiu 2022

 Indicadors Arxiu 2023

 Indicadors Arxiu 2024

Informació complementaria

Drets generals de la ciutadania

 • L’accés és totalment lliure i gratuït a la ciutadania. Tan sols s’haurà d’abonar les fotocòpies, segons la taxa núm. 9 sobre reproducció de documents públics.
 • Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d’una forma àgil de tot allò que us pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals.
 • Presentar una queixa o reclamació per l’omissió de tràmits o per l’endarreriment injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en general, per qualsevol manca d’atenció o anomalia en el funcionament dels serveis.
 • Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció personalment en un termini inferior a 5 dies naturals.
 • Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals.

Deures generals de la ciutadania:

 • Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis.
 • Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o citacions.
 • Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal.
 • Respectar l’ordre d’atenció.
 • Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que puguin afectar a la prestació d’un servei o les relatives a un procediment.
 • Assegurar-se de llegir i comprendre allò que es signa.
 • Contribuir al finançament del cost del servei, d’acord amb la normativa.

Suggeriments, idees, comentaris i queixes

  • Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres oficines o de la  web:www.castelldefels.org/suggeriments/
 • Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim de 30 dies.