Enllaços d'interès

A aquesta secció us presentem una sèrie d’enllaços de portals en l’àmbit dels arxius, la gestió documental i la administració electrònica que pensem poden ser del vostre interès

Generalitat de Catalunya. Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni

La Direcció General d’Arxuis, Biblioteques, Museus i Patrimoni té el compromís de treballar en la protecció, defensa, documentació i difusió del patrimoni cultural de Catalunya.

 

Arxiu Nacional de Catalunya

La preservació de la memòria, la millora dels processos de descripció documental, el desenvolupament de canals de comunicació i la creació de xarxes per al desenvolupament de la societat del coneixement fan de l’Arxiu Nacional de Catalunya una institució amb clara vocació de servei als ciutadans.

 

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Les seves funcions són les relacionades amb l’exercici de les competències sobre geodèsia i cartografia i sobre la infraestructura de dades espacials de Catalunya, i també les d’impulsar i dur a terme les actuacions relatives al coneixement, la prospecció i la informació sobre el sòl i el subsòl

 

Associació d’Arxivers de Catalunya

L’Associació té la missió de defensar els interessos legítims, tant individuals com col·lectius, dels arxivers i els gestors de documents, així com la d’impulsar i desenvolupar la professió.

 

Diputació de  Barcelona. Oficina de Patrimoni Cultural (OPC)

Un servei especialitzat en la cooperació i promoció del patrimoni cultural local

 

Arxiu Comarcal del Baix Llobregat

Web de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat.

Dades general i serveis, Quadre de fons, Documents escollits, agenda d’activitats, servei didàctic, publicacions, Recursos.

 

PARES. Portal de Archivos españoles

El Portal d’Arxius Espanyols és un projecte del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport destinat a la difusió a Internet del Patrimoni Històric Documental Espanyol conservat en la seva xarxa de centres.

 

Portal Europeo de Archivos

El Portal d’Arxius Europeu proporciona accés a la informació dels materials d’arxiu de diferents països europeus així com informació de les institucions d’arxius en tot el continent.

 

EUROPEANA (Biblioteca digital europea) 

¡Transformem el món a través de la cultura! Volem aprofitar l’enorme patrimoni cultural Europeu i que la gent pugui usar-lo fàcilment per al seu treball, el seu aprenentatge o per pur plaer.

 

PAE Portal de Administración Electrónica