Manual del Sistema de gestió de documents

Les administracions públiques, generen un gran volum de documentació a causa de les seves activitats; per això, portar una bona política de gestió documental és avui en dia un fet necessari i indispensable.

L’Ajuntament de Castelldefels no n’és una excepció i, per tant, és necessari implantar un sistema de gestió dels documents administratius que permeti el control, l’accés fàcil i la recuperació de la documentació i que alhora en permeti l’avaluació, la conservació o l’eliminació. Aquest sistema ha d’estar en concordança amb les directrius tècniques que fixa la Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental, del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.

El “Manual del sistema de gestió documental” de l’Ajuntament de Castelldefels ha de ser una eina de treball que permeti, d’una banda, fixar uns criteris sobre el control de la documentació i, d’altra banda, aportar solucions als problemes derivats de la gestió d’aquesta documentació.

Aquest manual és un document dinàmic que l’Arxiu Municipal anirà actualitzant paral·lelament als canvis de competències o estructura que afectin a l’Organització local.

 

 

Accedir al manual en format pdf