Presentació i accés

L’Arxiu Municipal de Castelldefels, a partir d’ara AMCa, és el servei municipal encarregat de la preservació, tractament arxivístic i difusió del patrimoni documental de la ciutat de Castelldefels, ja sigui d’origen públic com privat, per tal que puguin ser utilitzats per a la gestió interna administrativa o per la recerca, investigació o consultes personals a nivell d’usuaris externs.

L’AMCa està format pels documents produïts i rebuts per l’Ajuntament de Castelldefels en l’exercici de les seves funcions. És el servei responsable d’implantar el sistema de gestió de la documentació administrativa, un conjunt d’operacions i tècniques basades en l’anàlisi de la producció, la tramitació i els valors dels documents, amb l’objectiu de racionalitzar-ne i unificar-ne el tractament i aconseguir-ne una gestió eficaç, rendible i transparent.

Les dependències de l’AMCa es troba al soterrani de l’edifici nou de l’Ajuntament, a la plaça de l’Església s/n. 08860 Castelldefels. L’accés a l’Arxiu és lliure a tothom, només cal fer una instància exposant la consulta i en un parell de dies podrà accedir a la documentació.

Horari

Obert tot els dies laborables de 9 a 14.30 i les tardes de dimarts i dijous de 16 a 18.30 h, excepte les vacances d’estiu i de Nadal.

Contacte

Telf.: 93 665 11 50

Email: [email protected]