La “Pragmática Sanción de 1767” a Castelldefels

 

L’Arxiu Municipal conserva entre els seus fons, un document rebut per l’Ajuntament molt destacat, ja que fa referència a un fet històric de gran rellevància, que fou l’expulsió dels Jesuïtes de tots els territoris del regne d’Espanya, inclosa les Índies, amb la “Pragmática Sanción” de Carlos III, del dos d’abril de 1767.

La pragmàtica sanció és una prerrogativa legislativa, sobre aspectes fonamentals de l’estat, que utilitzava la corona des de l’edat mitjana per a publicar lleis no sancionades per les corts.

L’origen de l’expulsió ve donada per l’enfrontament que hi va haver entre la corona i la companyia religiosa. Discrepàncies d’índole política, oposició al poder absolut de Carlos III per part dels Jesuïtes, que els va acusar de ser els instigadors del “Motín de Esquilache”. Fou el motí que tothom relaciona amb la prohibició de l’època de portar grans capes i barrets amples que podien ocultar en les carrers obscurs a atracadors i gent de poc fiar, però que en realitat va esclatar per l’augment del preu i la carestia dels aliments. Però també hi havia d’altres motius de les desavinences, i era el control efectiu de l’església espanyola, entre el monarca i el Papa de Roma, que comportava per una banda la gran influència espiritual del poble, del poder polític en general i sobretot per les terres i edificis propietat dels Jesuïtes que un cop expulsats van ser expropiades.

L’Edicte de la “Pragmática Sanción de 1767”, conservada al nostre Arxiu, és un document imprès, de quatre pàgines. On el secretari reial, Francisco de Prats y Matas, informa i certifica, a tots els súbdits de la corona, de la decisió del rei Carlos III d’expulsar d’Espanya i les Indies a més de 5200 membres dels jesuïtes i de la incautació de tots els seu béns. Cal recordar que en aquells anys, no hi havia massa diaris on es pogués informar al poble. I era a través d’aquests edictes i bans, que s’acostumava a penjar a la porta del consistori, com arribaven les notícies a la gent.

98661c2f-7cc5-4764-b495-74ba5d989de6

Aquest interessant testimoni històric el podreu contemplar, durant els mesos de desembre i gener, a les dependències de l’Arxiu Municipal juntament amb d’altres documents que formen part del patrimoni documental de Castelldefels, format per la documentació municipal i d’altres fons documentals que veïns i entitats han volgut dipositar a l’arxiu per tal de preservar la nostra història.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.