Destrucció de documentació

La destrucció de la documentació municipal segueix un procediment regulat per la Subdirecció General d’Arxius del departament de Cultura de la Generalitat. Consisteix en la destrucció de documentació sense valor, seguint les pautes dictaminades en les taules d’Avalució documental aprovades per a aquest motiu.

PDF

Registre_destruc